Fakta om vattensprinkler

Det finns olika systemtyper, t.ex. våtrör, torrör, deluge och pre-action.

Vanligast är våtrörsystem, som har funnits sedan senare delen av 1800-talet.

Effektiviteten och tillförlitligheten hos ett sprinklersystem har enligt statistik världen över visat sig vara mycket god.

Ett våtrörsystem består av en vattenkälla, t.ex. en kommunal ledning och ett vattenfyllt rörnät på vilka sprinklermunstycken är monterade. Vid brand aktiveras sprinklerna en och en av värmepåverkan. Normalt vid ca 68 grader C, varvid branden släcks eller kontrolleras. Endast sprinklerna i brandens närhet aktiveras. Då en eller flera sprinkler utlöses erhålls brandlarm som normalt är vidarekopplat till räddningstjänsten.

Sprinkler installeras i industribyggnader, lager, kontor, affärscentrum, sjukhus, kulturbyggnader, bostäder, skolor, hotell m.m.

I Boverkets Byggregler, BBR finns krav på sprinkler inom t.ex. vårdbyggnader och i lokaler med stora brandceller. Installation av sprinkler medför ofta att lättnader från andra krav avseende brandskydd tillåts. Inom ett flertal objekt är sprinkler ett försäkringsvillkor.

Installation görs ofta enligt regelverket SBF 120, NFPA 13 eller FM.

Boendesprinkler är sprinklersystem anpassat för boendemiljöer. Dessa system är förenklade sprinklersystem med t.ex. lägre krav på vattenkälla. Syftet är att ingen skall omkomma av brand i en boendemiljö utrustad med boendesprinkler. Krav på sprinkler i vissa boendemiljöer finns i Boverkets Byggregler, BBR sedan år 2012. T.ex. inom boenden för äldre. För boendesprinkler finns separata regler t.ex. SBF 501.

aktiverad_sprinkler_kulturbyggnad2