Fakta om vattendimma

Vattendimma består likt vattensprinkler av en vattenkälla och ett rörnät med munstycken.

Olika systemtyper finns, t.ex. våtrör och deluge.

Vattendropparna är små och vattenbehovet är betydligt mindre än för vattensprinkler.

De små vattendropparna skapas ofta genom höga tryck via pumpar eller gasflaskor och små munstycksöppningar.

Vattendimma kan släcka bränder som ej kan släckas/ bekämpas med traditionell vattensprinkler.

I jämförelse med traditionella vattensprinkler reduceras såväl eventuella vattenskador vid aktivering som storleken på rördimensioner.

Dimensionering görs enligt leverantörens designkriterier baserat på utförda fullskaleförsök med tillhörande godkännanden.

Installation kan t.ex. utföras enligt SBF 503.