Utbildning

Företaget erbjuder utbildning av anläggningsskötare m.m. för brandlarm, sprinkler, gassläck och vattendimma.

Baserat på lång erfarenhet av brandskydd inom de flesta förekommande verksamheter och miljöer kan företaget hjälpa er med företagsanpassade utbildningar helt efter era speciella önskemål och förhållanden

För att en brandskyddsanordning skall fungera och ha avsedd verkan under hela sin livstid erfordras kontinuerlig kontroll, provning och service av sakkunnig personal.

Enligt SBF regelverk för bl.a. brandlarm, sprinkler och gassläckanläggningar skall t.ex. veckokontroller, månadskontroller och kvartalskontroller utföras av anläggningsskötare. Minst två st. sakkunniga anläggningsskötare skall finnas.