Fakta om gassläcksystem

För att släcka bränder som ej kan släckas med vatten eller där vatten ej är önskvärt, används t.ex. gassläckanläggningar. Det finns olika gaser. S.k. inerta som t.ex. Inergen och Argonit och kemiska som t.ex. Novec. Även koldioxid, vilken är dödlig i släckande koncentrationer används som släckgas.

Inerta och kemiska gaser används ofta i datorutrymmen, elrum m.m. Koldioxid används ofta i obemannade utrymmen inom industrin.

Inerta gaser släcker genom att syrehalten sänks från ca 21% ner till ca 12%. Mycket gas erfordras och det skyddade utrymmet behöver oftast förses med tryckavlastning.

Kemiska gaser släcker genom kemisk reaktion med mindre erforderlig släckgasmängd jämfört med inerta gaser. Tryckavlastning kan behövas.

Viktigt att de skyddade utrymmena är täta så att erforderlig kvarhållningstid av gaserna erhålls.

Installation görs ofta enligt regelverket SBF 500 för Inerta och kemiska gaser eller SBF 115 för koldioxid.

För automatisk aktivering av gassläcksystem används brandlarm. Ofta via tvådetektorberoende eller via olika röknivåer med aspirerande rökdetektion.