Företaget

Företaget erbjuder högkvalitativa brandtekniska tjänster avseende larm- och släckanläggningar såsom:

– Besiktning
– Konsultation
– Utbildning

Företaget är certifierat av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB som Besiktningsfirma Brandskyddsanordning. För entreprenadbesiktningar innehas certifikat från RISE, Research Institutes of Sweden AB.

Lång branscherfarenhet innehas från de flesta förekommande miljöer och verksamheter såsom industri, kontor, butiker, institutioner, kulturbyggnader, sjukhus och olika boendeformer.

Vikten av ett bra brandskydd med väl fungerande brandskyddsinstallationer över hela dess livslängd har blivit allt viktigare med anledning av t.ex. snabba brandförlopp, tekniskt avancerade byggnader, logistik och miljö. Höga krav ställs på samtliga ansvariga aktörer inklusive de som svarar för skötsel och kontroll.

Företaget utför tjänster i hela Sverige och utomlands, har konsultansvarsförsäkring enligt ABK och högsta kreditrating, AAA enligt Bisnode.

Ett bra brandskydd räddar liv, miljö, egendom, kulturskatter och minimerar driftstörningar samt negativa ekonomiska konsekvenser.

Med ett brinnande intresse för bra brandskydd!

Varmt välkommen att ta kontakt!

VD

Tomas Godby