Besiktning

Företaget utför besiktningar av brandlarm, sprinkler, vattendimma, gassläck- och skumsystem.

– Leveransbesiktningar (enligt SBF regler)

– Revisionsbesiktningar (enligt SBF regler)

– Entreprenadbesiktningar (enligt allmänna bestämmelser, AB/ ABT)

Företaget är certifierat av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB som Besiktningsfirma Brandskyddsanordning.

Certifikat från SBSC innehas även som behörig ingenjör vattensprinkler, behörig ingenjör brandlarm och behörig ingenjör gassläcksystem.

För entreprenadbesiktningar innehas certifikat från RISE, Research Institutes of Sweden AB.

Enligt SBF regler för t.ex. brandlarm, sprinkler och gassläckanläggningar erfordras leveransbesiktning då en anläggning tas i bruk. Därefter erfordras årliga revisionsbesiktningar med max 15 månaders mellanrum. Besiktningarna skall utföras av en behörig ingenjör från en certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordning.

Vid nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader utförs ofta även entreprenadbesiktningar enligt allmänna bestämmelser, AB eller ABT.

Vanliga fel som ofta uppmärksammas vid besiktningar:

  1. Anläggningsskötare saknas.
  2. Anläggningen kontrolleras och provas ej enligt regelverk.
  3. Anläggningen har ej uppdaterats efter ombyggnader/ förändringar.
  4. Orienteringsritningar/ serviceritningar ej uppdaterade.
  5. Styrfunktioner som t.ex. branddörrar, ventilation, hissar styrs ej enligt beskrivningar.
  6. För höga lagringshöjder eller avskärmningar.
  7. Brandceller defekta.