Konsultation

Företaget erbjuder konsultation av brandlarm, sprinkler, gassläck och vattendimma.

Exempel på tjänster som tillhandahålls:

-  Systemlösningar.
-  Förfrågningsunderlag.
-  Kostnadsberäkningar för olika brandskyddsinstallationer.
-  Upphandlingar av brandskyddsinstallationer.
-  Granskning av bygghandlingar.
-  Åtgärdsförslag på befintliga brandskyddsinstallationer.
-  Vattenkapacitetsprov av vattenförsörjningar.

Baserat på lång erfarenhet av brandskydd inom de flesta förekommande verksamheter kan företaget hjälpa er att erhålla kostnadseffektiva brandskyddslösningar anpassade efter era speciella behov och önskemål.

Ett bra brandskydd räddar liv, miljö, egendom, kulturskatter, minimerar driftstörningar och upprätthåller företagets varumärke.

Då ett brandskyddssystem skall införskaffas skall självklart myndighetskrav och försäkringskrav alltid uppfyllas. Utöver detta bör alltid en behovsanalys och riskanalys upprättas.

I övrigt bör frågor som förväntad funktion, livslängd, underhållsbehov, kostnader för underhåll, tillgänglighet av service och reservdelar under hela den förväntade livslängden, eventuell reduktion av försäkringspremier m.m. beaktas.