Företaget

Företaget erbjuder högkvalitativa brandtekniska tjänster i form av besiktning, konsultation och utbildning avseende släck- och larmanläggningar.

Detta baserat på lång branscherfarenhet från de flesta förekommande miljöer och verksamheter som kontor, butiker, institutioner, sjukhus, olika boendeformer, stålindustri, träindustri, pappersindustri, fordonsindustri, färgindustri, kraftindustri, läkemedelsindustri, kulturbyggnader, kyrkor, hotell, museer, lagerbyggnader och datorhallar.

Vikten av ett bra brandskydd med väl fungerande brandskyddsinstallationer över hela dess livslängd har blivit allt viktigare med anledning av t.ex. snabba brandförlopp, tekniskt avancerade byggnader och industrins logistik, vilket ställer höga krav på alla aktörer.  

Bra brandskydd är även en viktig hållbarhetsfråga för miljön.

Väljer Ni Brandskyddsbesiktning T Godby AB kan ett väl utfört arbete med ett stort engagemang förväntas.

Företaget är certifierat av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB som Besiktningsfirma Brandskyddsanordning.

Certifikat från SBSC innehas även som behörig ingenjör vattensprinkler, behörig ingenjör brandlarm och behörig ingenjör gassläcksystem.

För entreprenadbesiktningar innehas certifikat från RISE, Research Institutes of Sweden AB.

Företaget har konsultansvarsförsäkring enligt ABK och högsta kreditrating, AAA enligt Bisnode.

Ett bra brandskydd räddar liv, miljö, egendom, kulturskatter, ekonomi och minimerar driftstörningar.

Välkommen

VD
Tomas Godby

Företaget VD
Tomas Godby