Välkommen till Brandskyddsbesiktning

Tjänster

Besiktning

Av brandskyddsanordningar
som sprinkler, brandlarm,
gassläck och vattendimma.
Av SBSC cert. besiktningsfirma.

Konsultation

Av släck- och larmanläggningar.
T.ex. förfrågningsunderlag,
systemval, upphandling och
åtgärdsförslag.

Utbildning

Av anläggningsskötare m.m.
för sprinkler, brandlarm, gassläck
och vattendimma.